Ostre zapalenie przełyku (Oesophagitis acota)

W zatruciach stosujemy odpowiednie odtrutki — jako środek znie­czulający podajemy adrenalinę per se: sol. adrenalini — Bukowski, Lao-koon, Spiess, adrenaso-1 — Spiess, epirenin — Klawe, lub z kokainą: no-cain — Klawe, polocain — Spiess, aminocain — Laokoon, percai-na — Ciba.

Rp. Sol. adrenalini hydrocblorici l°/oo — 4.0, Cocaini muriat. 0.1, Aq. destrłł. ad 10.0. S. Co 2 — 3 godz. po 8 kropel w łyżeczce wody. Niekiedy wskazane bywa niezwłoczne płókanie żołądka. Oczywiście musi my zwalczać wstrząs ogólny i bóle środkami nasercowemi i morfiną.

Dieta — płynna lub absolutna. W tych przypadkach podajemj kroplówki z 5% glukozy (25 g sacchari uvici na Y2 htra wody). Ewent. podajemy podskórnie sól fizjologiczną (Wenda, Laokoon, Erbe) lub izo-toniczny rozczyn glukozy.

Zapobiegawczo przeciw zrostom wiele autorów zaleca jaknajwcześ-niejsze założenie zgłębnika rozszerzającego.

Przewlekłe nieswoiste zapalenie przełyku (O esophagitis chronica) jest prawie zawsze sprawą wtórną i nie ma samoistnego oblicza klinicznego.

Swoiste zapalenie ostre — towarzyszy wielu schorzeniom ostro-zakaźnym. Z 5 przypadków ospy, jakie widziałem w mej praktyce, 2 miały wyraźne objawy przełykowe. Spostrzegamy je również w wielu innych sprawach, między innemi w durze, płonicy, błonicy — w tej ostatniej wi-Ctujemy pozatem pobłonicze porażenia przełyku.

Comments are closed.